Jak się żyję w Krakowie?

Wśród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Staje się miastem przyjemnym do mieszkania. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w ostatnich latach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie w górę.
Dobre przekształcenia w mieście.
Co pozytywnego stworzono w ciągu ostatniego czasu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo pomogły w tym aspekcie dotacje EU, z których miasto chętnie korzysta. Szybkie akcje w temacie zdobywania dotacji sprawiły, że małopolska uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, oraz potrzebne obiekty dla ludności.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla standardowego Krakusa. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy fakty, które nie są ściśle z naszymi potrzebami związane. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Tymczasem Kraków rozwija się z każdym rokiem. Usprawnienia w obszarze zarządzania odpadami, budowie i modernizacji siatki wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, które pomagają krakusom bezpieczniej oraz wygodniej funkcjonować. Miasto rozwija się również w zakresie możliwości kulturalnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje inspirują przyjezdnych do odwiedzin.
Zapoczątkowane dzięki radnym plany nie obejmują jedynie ścisłego środka Krakowa, ale również są związane z pełnym regionem. Dlatego lepiej nie użalać się tylko zauważyć zmiany w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – jeśli będzie możliwość zachowania tempa zmian – umożliwią miastu zostać prawdziwą metropolia.
Prezydent Krakowa