Wśród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Staje się miastem przyjemnym do mieszkania. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w ostatnich latach