Władze Krakowa

Głównym z trudnych wyzwań w większości polskich miast jest komunikacja. Polskie miasta są nie przygotowane do tak ogromnego nasilenia ruchu, jaki pojawił się przez wzrost ilości samochodów na naszych ulicach. Dlatego główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie musi podjąć prawie każde województwo jest inwestycja w rozwój dróg i komunikację. Drogi i transport miejski to priorytet, jaki da przestrzeń na to by zwiększyć zadowolenie krakowian jak również poprawi integralność gospodarki miasta.

Wśród pozostałych gmin, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wybijają. Mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za budową metra, jednak przed tym jak ono powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej oraz nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować dużo pieniędzy . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto wymienić:
w pełni elektryczną siatkę autobusową – pierwszą w kraju,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Poza tym, w planach Kraków ma inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowoczesnych dróg dojazdowych między już wybudowanymi połączeniami oraz naprawy już powstałych połączeń tramwajowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do pracy dają się im we znaki na co dzień. Warto zaś mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i aby było lepiej, trzeba wytrwałości.Kraków wybory 2014
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, ale również doskonalszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. (jednym z takich wzorów może być ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga dodatkowo wielu remontów i inwestycji, aby poruszało się po nim dobrze. Zarówno autem, ale też komunikacją miejską. Mimo to da się zauważyć jasno, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.